Cenník

Kompletné očné vyšetrenie: 30,- €

Kompletné očné vyšetrenie: 30,- €

Kontrolné vyšetrenie: 20,- €

Vyšetrenie zrakovej ostrosti: 20,- €

Perimeter (vyš. zorného poľa): 20,-€

Meranie očného tlaku a pachymetria: 10,- €

Prvá aplikácia kontaktných šošoviek: 25,- €

Preaplikácia kontaktných šošoviek: 15,- €

Podrobnejšie informácie na telefónnom čísle: 02/52 444 63

 

 

Kompletné očné vyšetrenie.........................30,- eur

Kontrolné vyšetrenie...................................20,- eur

Vyšetrenie zrakovej ostrosti........................20,- eur

Perimeter (vyš. zorného poľa).....................20,-eur

Meranie očného tlaku a pachymetria..........10,- eur

  1. aplikácia kontaktných šošoviek............ 25,- eur

    Preaplikácia kontaktných šošoviek............ 15,- eur

     

Podrobnejšie informácie na telefónnom čísle: 02/52 444 63

OTk5M