Vyšetrenia

Kompletné očné vyšetrenie

Vyšetrenie zrakovej ostrosti (vízus) + predpis korekcie (okuliare)

Vyšetrenie predného segmentu oka

Vyšetrenie očného pozadia

Meranie vnútroočného tlaku bezkontaktnou metódou (so zohľadnením na hrúbku rohovky)

Kontaktné šošovky – vyšetrenie, nácvik aplikácie, kontroly

Preventívne kontroly

Špeciálne vyšetrenia pre zamestnancov (pre vodičov, pri práci s počítačom atď...)

Vyšetrenie očí pri celkových ochoreniach (cukrovka, vysoký krvný tlak a iné...)

Kontroly po očných operáciách

Pachymetria - meranie hrúbky rohovky

Počítačový perimeter - vyšetrenie zorného poľaM2QxNjM4Z