Vyšetrenie zrakovej ostrosti

Vyšetrenie zrakovej ostrosti patrí medzi základné očné vyšetrenia. Oftalmológ vyšetrením môže posúdiť, či oči vyšetrovaného netrpia tzv. refrakčnou poruchou. Refrakčná porucha oka je stav, kedy oko nie je schopné zaostriť na blízky alebo vzdialený bod. Pacient s refrakčnou poruchou vidí neostro. V prípade, že vidí neostro do diaľky , porucha sa nazýva krátkozrakosť. Pri ďalekozrakosti vidí rozmazane pri čítaní.

Vyšetrenie sa skladá z dvoch častí a to subjektívnej a objektívnej refrakcie. Objektívna refrakcia je vyšetrenie refrakčného stavu oka pomocou počítačového autorefraktometra. Subjektívne vyšetrenie je robené pomocou špeciálnych okuliarov a svetelnej alebo projekčnej tabule (optotyp) so znakmi. Rozdiel medzi subjektívnym a objektívnym vyšetrením je ten, že pri objektívnom vyšetrení prístroj zistí maximálnu možnú dioptriu, ktorú pacient vo väčšine prípadov neznesie a často krát ani nepotrebuje. Práve subjektívnym vyšetrením sa stanoví finálna dioptrická hodnota, ktorú mal pacient vyskúšanú v skúšobných okuliarov a ktorú bol schopný akceptovať.

Vyšetrenia sa nemusíte obávať

Vyšetrenie je úplne bezbolestné a nie je nijako nepríjemné. Práve naopak, môžete sa tešiť, že pokiaľ trpíte nekorigovanou refrakčnou poruchou, už čoskoro pocítite veľkú úľavu v podobe okuliarov alebo kontaktných šošoviek

Vyšetrenie


MjdmYzQxM